понеділок, 28 листопада 2011 р.


Середовище Scrapbook

Програма Scrapbook є потужним програмним засобом для проведення уроку і надає  користувачам такі можливості:
·         Додавати та отримувати цифрові коментарі при спільному вирішенні питань, розробці планів та таке інше.
·         Зберігати копії екрана.
·         Імпортувати зображення програм PowerPoint, Excel, Word та ін, а також файли зображень,
а потім додавати на ці зображення коментарі та написи.
·         Відтворювати, редагувати та додавати коментарі на сторінки файлів Scrapbook, а потім прикріплювати ці сторінки до повідомлень електронної пошти, факсів або просто роздруковувати ці сторінки.
·         Організовувати спільні конференції користувачів по Інтернет або по локальній мережі
в реальному часі.


·         Автоматично зберігати файли, що дозволяє гарантувати випадкове видалення важливих
коментарів або презентацій.
·         Моделювати вправи для уроку за допомогою палітри інструментів.
·         Здійснювати запис усіх дій у відео-ролик і зберігати його для подальшого використання.
Всі дані, що були передані у програму Scrapbook, зберігаються як набір сторінок файлу конференції Scrapbook.

Початок роботи


При кожному запуску програма eBeam Interactive  намагається установити з’єднання з електронною дошкою 3M Digital Board. Якщо з’єднання встановлено, то автоматично запускається програма калібрування дошки. Коли програмне забезпечення не спроможне встановити зв’язок з електронною дошкою 3M, то на екрані з’являється повідомлення eBeam not detected і відкривається діалогове вікно Detect eBeam (Знайти eBeam).  В цьому вікні доступні наступні елементи керування.
Port Status (Стан портів) Відображає перелік портів на комп’ютері та дозволяє визначити, які з цих портів доступні
Help (Довідка) Дозволяє відкрити вікно довідкової системи для програми eBeam Interactive, що стосується обраного елемента
Setup (Установка) Дозволяє перейти в діалогове вікно Options (Параметри) на вкладку Hardware Settings (Настроювання апаратних засобів).
Cancel (Відміна) Дозволяє перервати процес установки зв’язку з електронною дошкою та продовжити роботу з программою
Retry (Повтор) Дозволяє зробити нову спробу встановити зв’язок з електронною дошкою 3M після внесення змін на вкладці Hardware Settings.
Використання програмного забезпечення без інтерактивної дошки дає можливість вчителю розробляти  фрагменти уроку поза межами мультимедійного класу. При цьому дещо обмежуються можливості програми (наприклад, режим запису відео-фрагментів  відсутній).

Калібрування програми eBeam
Для коректної роботи програми eBeam Interactive необхідно встановити декілька точок відліку (реперних точок), за допомогою яких буде створюватись повна відповідність між спроектованим зображенням та доданими на нього написами  та картинкою в пам’яті комп’ютера.
Запит на калібрування з’являється кожного разу після запуску програми eBeam Interactivе. Для проведення калібрування необхідно  клацнути на кнопці Yes (Так). Користувачу буде запропоноване провести калібрування на основі 9 точок, відображених на дошці, які небхідно  помітити світловим пером.
Щоб здійснити калібрування примусово під час роботи з дошкою можна вибрати пункт  Calibrate (Калібрування) в палітрі Desktop Interactive Tools (Інструменти робочого столу) або пункт Calibrate Interactive Area… (Калібрування) з меню, що доступне на панелі задач Windows.
Для зручності користування дошкою використовується спеціальне світлове перо. Його функції схожі на функції комп’ютерної мишки. Дотикання до поверхні частиною(1)  пера ідентичне одноразовому клацанню лівою кнопкою миші. Кнопка 2 аналогічна клацанню правою кнопкою миші. Кнопка 3 приховує або відображає палітру інструментів на екрані.
Під час проведення уроків доречніше використовувати термін "натисніть на дошці”,  а не  термін “клацніть кнопкою миші”, щоб  акцентувати увагу на  використанні  пера  eBeam для виконання дій саме на дошці, а не на комп’ютері.

неділя, 17 квітня 2011 р.

Дещо про інтерактивні дошки


З поширенням ідеології комп'ютерно-орієнтованого навчання є актуальним питання про те, що комп'ютер залишається надійним і ефективним засобом діяльності вчителя і учня. Так, використання комп’ютера разом з методично доцільними педагогічними програмними засобами дозволяє вдосконалити стиль та прийоми роботи  на уроці за рахунок перекладання на комп'ютер рутинних операцій і забезпечення творчого підходу до розв'язування завдань навчання і виховання.
На сьогоднішній день існує значна кількість різних програмних засобів, що використовуються з метою проектування уроку..
Одним із нових засобів інформаційних мультимедійних технологій і потужним технічним засобом навчання є інтерактивна дошка, яка поєднує в собі унікальні можливості виведення на неї будь-якої інформації з комп'ютера (шляхом проекції зображення за допомогою звичайного проектора), довільного доповнення виведеного зображення ручними замітками, коментарями, примітками або "окресленнями" якихось важливих фрагментів тексту чи графіки, що привертають увагу учнів. .
Поділяючи думку Н. В. Морзе стосовно педагогічної цінності використання інтерактивної  дошки, зазначу, що використання ІД дозволяє викладачеві творчо планувати навчальний процес і реалізовувати цей план на занятті. Цей пристрій і, відповідно, технології роблять навчальний процес творчим та інтерактивним. Інтерактивність – це здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі діалогу з ким-небудь (людиною) або з чим-небудь (наприклад, комп'ютером).    
Саме  ця властивість дошки  сприяє  засвоєнню учнями певних знань,  зменшує рівень втомлюваності, підвищує якість і темп уроку,  дає можливість раціонально використовувати час, тощо.
Для досягнення більшої ефективності навчання необхідна наявність нових дидактичних розробок, які сприяють розвитку критичного мислення, активізують пізнавальну діяльність учнів, покращують засвоєння і розуміння нового матеріалу.
У більшості літератури основна увага приділена ІД типу Smart Board. Хоча ідеї використання дощок усіх типів є схожими, вважаю за доцільне поділитися досвідом використання ІД типу 3M Digital зі світловим пером і програмним забезпеченням eBeam.
Як показує досвід, у більшості випадків, використання  інтерактивної  дошки здійснюється не в повному обсязі. Переважають  демонстраційний та презентаційний напрямки використання,   а моделюючий залишається мало описаним у  літературіВикористання усіх можливостей  інтерактивної дошки дає можливість моделювати абстрактні ідеї і поняття, не торкаючись до комп’ютера, змінити модель, перенести об’єкт в інше місце екрану або встановити нові зв’язки між об’єктами. Все це робиться в режимі реального часу.

Техніка використання інтерактивної дошки
Система eBeam Interactive — це унікальна комунікаційна система, що дозволяє перетворити електронну дошку в потужну, повністю інтерактивну цифрову систему для проведення уроків. Цифрові білі дошки 3M обладнані маленькими легкими приймачами, за допомогою яких реалізується взаємодія з персональним комп’ютером. Під час презентації приймач отримує кожне написане, намальоване чи спроектоване зображення на дошці та передає цю інформацію до комп’ютера, де програмне забезпечення eBeam створює повний запис презентації (до найменших штрихів).
Використання  електронних дошок підвищує рівень участі учнів у дискусії в класі, забезпечує більшу ефективність уроку, сприяє засвоєнню учнями певних знань,  зменшує рівень втомлюваності, підвищує якість і темп уроку,  дає можливість раціонально використовувати час, тощо.